strona główna

strona główna e-mail dodaj do ulubionych


O FIRMIE
OFEROWANE USŁUGI
LINKI
KONTKAT

  Firma Jacek Rychlik "JAKUBER" istnieje na rynku od 2001 roku. Główny profil działalności mojej firmy to obsługa i nadzór procesów inwestycyjnych w budownictwie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem realizując w systemie generalnego wykonastwa budowy dróg, linii kolejowych i obiektów kubaturowych na zasadach "FIDIC" na terenie Polski.
Zakres przydzielonych obowiązków to między innymi: organizacja, nadzór i kontrola wykonawstwa robót; obsługa formalno-prawna kontraktu w realizowanym zakresie robót, rozliczenia budowy, fakturowanie, współpraca z Inżynierem kontraktu w zakresie dokumentacji formalno-prawnej kontraktu, odbiorów robót częściowych i końcowych, rozliczeń, narad koordynacyjnych, współpraca z biurami projektowymi obsługującymi poszczególne kontrakty oraz koordynacja podwykonawców robót.

Od czasu ukończenia studiów dziennych na Politechnice Wrocławskiej w 2001 roku nie jest mi obca również branża projektowa w zakresie opracowywania dokumentacji technicznych obiektów kubaturowych i drogowych.

Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej w wykonastwie i projektowaniu inwestycji budowlanych pozwoliło uzyskać uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności drogowej, kolejowej i konstrukcyjno-budowlanej.
Wraz z osobami współpracującymi zajmujemy się kompleksowymi nadzorami inwestorskimi w sektorze publicznym i prywatnym na terenie województwa łódzkiego i ościennych.

Zapraszam do skorzystania z oferowanych usług.

mgr inż. Jacek Rychlik